برای مشاهده بهتر مطالب سایت از مرورگر فایر فاکس یا کروم استفاده کنید.

موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی - موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی

به گزارش شیعه آنلاین به نقل از ره به ری، رافع الرفاعی تعرض به مجاخدین خلق را حرام اعلام کرد.

شیخ رافع الرافعی از مفتیان عراقی که بارها در ضدیت با جمهوری اسلامی ایران موضع گرفته است.

در عملی جدید و ننگین ، تعرض به کسانی که بر اساس اسناد موجود ، هزاران نفر از مردم مظلوم ایران را به شهادت رسانده اند حرام اعلام کرد.

الرافعی بدون توجه به جنایات شنیع این گروهک که در بخشی از آن سوزاندن زنده ، زنده کودکان به چشم می خورد گفت: هر گونه تعرض به مجاهدين خلق در عراق شرعاً حرام است.

این مفتی عراقی که حتی بر جنایات مجاهدین خلق(منافقین) در حق مردم عراق نیز چشم پوشیده است.

خطاب به جوانانی که در عراق به پادگان اشرف حمله کرده اند گفته: قتل و ربودن و تحويل دادن آنها به دشمنانشان و هر گونه تعرض شرعاً حرام است. اين عملکردها عليه حقوق بشر و اخلاق و ناديده گرفتن قوانين بين المللی است.