جستجو
Close this search box.
جدیدترین خبرها
مهمترین فعالیت ها

مذاهب اسلامی

Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6
شیعه

بر اساس باور شیعیان، پس از پیامبر، رهبری جامعه بر عهده امام است و امام از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان بر پایه احادیثی چون حدیث غدیر، حضرت علی را جانشین پیامبر اسلام و نخستین امام می‌دانند. آنها به دوازده امام اعتقاد دارند….

حنفی

فقه حنفی حدود چهارصد و پنجاه میلیون پیرو دارد. شبه‌قاره هند، آسیای میانه و ترکیه بیش‌تر حنفی‌اند؛ زیرا فقه حاکم در زمان سامانیان، غزنویان و امپراتوری عثمانی فقه حنفی بوده است. در ایران، اهل‌سنتی که در شرق زندگی می‌کنند…

شافعی

فقه شافعی حدود سیصد و پنجاه میلیون پیرو دارد. بیش‌تر مصریان بر این مذهب‌اند. دانشگاه الازهر بر مبنای فقه شافعی و کلام اشعری است. اندونزی و مالزی، بیش‌تر شافعی‌اند. البته به‌صورت پراکنده نیز در جهان اسلام پیرو دارد….

حنبلی

فقه حنبلی، حدود پنجاه میلیون پیرو دارد. در عربستان وهابیان، حنبلی‌اند و در سوریه، لبنان، اردن و کرانه باختری، پیروان فقه حنبلی به گونه پراکنده وجود دارند…

مالکی

فقه مالکی، حدود صد و پنجاه میلیون پیرو دارد. شمال آفریقا، الجزایر، لیبی، مغرب و… مالکی مذهب هستند. در فقه مالکی تکتف (بستن دست‌ها در نماز) استحبابی ندارد؛ لذا مانند شیعیان با دست‌باز نماز می‌خوانند….

تقریب امت اسلامی

شیخ سعید شعبان

دانشمند بزرگ اهل سنت لبنان و بنیانگذار حركت از توحید اسلامی لبنان، فارغ التحصیل دانشگاه مصر، دارای اجازه نامه در اجتهاد و ادبیات عربی، موسس مدرسه ایمان در لبنان، موسس مدرسه الرساله الاسلامیه ….

امام موسی صدر

وی از شاگردان آیت الله سید موسی شبیری زنجانی، ‌ناصر مكارم شیرازی، اولین دانشجوی روحانی در رشته حقوق در اقتصاد دانشگاه تهران، پرچمدار حركت گفت و گوی ادیان و تقریب مذاهب اسلامی لبنان، موسس جامعه….